Byggentreprenader

Ett stambyte innebär bland annat att gamla spillvattenledningar (avlopp) och vattenledningar byts ut och ersättas med nya rör. För badrum innebär det också att ett nytt tät- och ytskikt installeras. Detta är branschpraxis och överensstämmer med försäkringsbolagens kriterier.

J Tysk AB har genom åren samlat erfarenhet och stor kompetens om stambyten. Enbart godkända och utprovade konstruktioner används.