J Tysk AB renoverar rum utan vatten

Med rum utan vatten menas exempelvis sovrum eller vardagsrum. J Tysk AB har stor erfarenhet av att renovera rum utan vatten så som att måla om eller tapetsera väggar, bygga upp väggar eller slipa golv. Snickeriet kan leverera material för exempelvis garderober och bokhyllor som vi sedan platsbygger hemma hos dig.

Våra snickare och hantverkare är erfarna, skickliga och utför arbetet enligt de regler som finns i branschen.

Vid renoveringar dyker det ofta upp frågor hur man ska ta ställning till el i fastigheten. Ska de gamla ledningarna finnas kvar? Ska man dra nya som ligger dolda i väggen? Vill man ha spotlights eller vanlig armatur? Ska ljuset styras via vanliga brytare, dimmers eller mobilen? Ska rummet värmas upp med vägghängda element eller via slingor i golvet?

Det är viktigt att planera hur man vill hantera ljus och värme innan väggar och golv byggs i rummet.

Alla elarbeten ska utföras av certifierad elinstallatör i enlighet med elsäkerhetsverket så att arbetet blir fackmannamässigt utförd. Det ger dig en trygghet då arbetet håller hög standard och det krävs även av försäkringsbolag om olyckan sedan skulle vara framme.

J Tysk AB:s underentreprenörer är certifierade elinstallatörer i enlighet med elsäkerhetsverket och arbetar med produkter som är CE-märkta och typgodkända.

Vid renoveringar påbörjas byggprocessen med att vi river befintligt bygge.

Om man väljer att riva själv är det viktigt att ha ritningar av det befintliga bygget och vara varsam med vattenrör och elkablar för att undvika olyckor. Viktigt att känna till är att man bör ta asbestprover vid rivning om man misstänker att det finns risk för asbest.

Byggarbetet fortgår under hela renoveringsprocessen där vi exempelvis bygger av nya väggar, gjuter golv och reglar upp nya tak. Här är det viktigt att känna till de regler och föreskrifter som finns.

J Tysk AB har lång erfarenhet inom byggnation och våra medarbetare är fackmannamässigt utbildade och arbetar med produkter som är typgodkända.

Ofta är målning och tapetsering det sista som görs i renoveringsarbetet. Det kräver ingen speciell certifiering. Dock är det viktigt att tänka på att ett bra slutresultat ligger alltid i grundarbetet. Det kan vara värt att anlita någon som verkligen kan spackla en riktig jämn yta, passa tapetvåderna och måla enligt hur ljuset faller i rummet.

J Tysk AB har lång erfarenhet inom måleri och tapetsering och våra målare är fackmannamässigt utbildade, även inom våtrum, och arbetar med produkter som är typgodkända.