Vi producerar hus

J Tysk AB bygger flerbostadshus, radhus och villor för markägare och fastighetsbolag. Vi erbjuder en totalentreprenad där vi håller i allt från att söka bygglov och produktion till slutbesked.

Kontakta oss om ni har en tomt att sälja eller vill bygga på.