J Tysk AB renoverar Utomhus

J Tysk AB utför även arbeten utomhus så som terrasser, balkonger, uteplatser och trädgårdar. Vi arbetar tillsammans med trädgårdsföretag och stenfirmor med lång erfarenhet och branschkännedom.

Tillsammans med våra snickare och hantverkare skapar vi de uterum och trädgårdar ni önskar.

Det vanligaste misstaget man gör som lekman vid anläggning av en terrass är att man underdimensionerar så att resultatet blir ostadigt eller rent av farligt. Rätt material är a och o. Dessutom måste terrassen vara tillräcklig uppbyggd så att den varken sätter sig eller sviktar.

Vi går igenom förutsättningar och lämplig arbetsmetod tillsammans med kunden. J Tysk AB har lång erfarenhet och arbetar med både trä och kompositmaterial. Materialet ska tåla väder och vind, därför utför vi alltid lämplig efterbehandling.

Våra snickare är kunniga och fackmannamässigt utbildade. Vi använder rätt dimensioner och det material uppdraget kräver för bästa utförande och resultat.

Det ställs stora krav på en balkong. Den ska klara belastning, väder och vind. Balkongen ska ha rätt fall så att vatten inte samlas på fel ställen och den ska tåla slitage. Därför är det viktigt att låta experter utföra arbetet.

Vid renovering och byggnation av balkonger i villor, lägenheter och åt bostadsrättsföreningar använder J Tysk AB sig av balkongföretag som underentreprenörer och med konstruktörs- och arkitektritningar som underlag för byggnationen.

Vid anläggning av uteplatser är det viktigt att känna till markförhållanden, förutsättningar för växtlighet och funktioner. Med rätt kunskap förhindrar man exempelvis ras och sättningar.

J Tysk AB har mångårig erfarenhet av att anlägga uteplatser. Våra snickare och hantverkare är kunniga och fackmannamässigt utbildade. Vi använder rätt dimensioner och det material uppdraget kräver för bästa utförande. Vid stenläggning använder vi oss av kunniga underentreprenörer.

Att planera och anlägga en trädgård kräver att man tänker igenom vilka funktioner, material och växter som ska skapas, användas och planteras.

När man gör en trädgård, planerar och anlägger den gör man det tillsammans med stenläggare, snickare, elektriker och trädgårdsanläggare för bästa resultat. Där har J Tysk AB goda samarbetspartners.

Vi ritar, anlägger och sköter trädgårdar med hjälp av underentreprenörer.

Plåtarbetet är ofta en del av ett större arbete som exempelvis underläggsplåt till en terrass, fönsterplåtar vid fönsterbyten eller vid takarbeten. Plåtarbetet är också en viktig del av arbetet med taksäkerhet.

J Tysk AB arbetar därför med erfarna och kunniga plåtslagare och plåtföretag som underentreprenörer.