J Tysk AB renoverar kök

J Tysk AB har stor erfarenhet av att renovera kök. Vi är noggranna i våra leveranser. Oavsett om vi håller i hela projektet eller delar av arbetet, ger vi råd och rekommendationer gällande utrymmen, funktioner och materialval.

Vi använder certifierad personal för el- och rörarbeten, våra hantverkare är erfarna, skickliga och utför arbetet enligt de regler och krav som finns i branschen.

Renovering av rum med inkommande vatten innebär oftast rörmokararbete. Ibland vill man bara byta blandare, ibland måste vatten- och avloppsrör bytas ut och ibland vill man flytta om vattenledningar helt och hållet.

Alla rörmokararbeten ska utföras av en säker vatten-certifierad rörmokare så att arbetet blir fackmannamässigt utförd. Det ger dig en trygghet i kvalitén och krävs även av försäkringsbolag om olyckan skulle vara framme.

J Tysk AB:s rörmokare är säker vatten-certifierade och arbetar med produkter som är typgodkända.

Vid renoveringar dyker det ofta upp frågor hur man ska ta ställning till el i fastigheten. Ska de gamla ledningarna finnas kvar? Ska man dra nya som ligger dolda i väggen? Vill man ha spotlights eller vanlig armatur? Ska ljuset styras via vanliga brytare, dimmers eller mobilen? Ska rummet värmas upp med vägghängda element eller via slingor i golvet?

Det är viktigt att planera hur man vill hantera ljus och värme innan väggar och golv byggs i rummet.

Alla elarbeten ska utföras av certifierad elinstallatör i enlighet med elsäkerhetsverket så att arbetet blir fackmannamässigt utförd. Det ger dig en trygghet då arbetet håller hög standard och det krävs även av försäkringsbolag om olyckan sedan skulle vara framme.

J Tysk AB:s underentreprenörer är certifierade elinstallatörer i enlighet med elsäkerhetsverket och arbetar med produkter som är CE-märkta och typgodkända.

Vid renoveringar påbörjas byggprocessen med att vi river befintligt bygge.

Om man väljer att riva själv är det viktigt att ha ritningar av det befintliga bygget och vara varsam med vattenrör och elkablar för att undvika olyckor. Viktigt att känna till är att man bör ta asbestprover vid rivning om man misstänker att det finns risk för asbest.

Byggarbetet fortgår under hela renoveringsprocessen där vi exempelvis bygger av nya väggar, gjuter golv och reglar upp nya tak. Här är det viktigt att känna till de regler och föreskrifter som finns.

J Tysk AB har lång erfarenhet inom byggnation och våra medarbetare är fackmannamässigt utbildade och arbetar med produkter som är typgodkända.

Det är viktigt att välja kakel och klinker tidigt i byggprocessen eftersom valet kan påverka byggarbetet. Vissa leverantörer har också ibland lång leveranstid på kakel och klinker. Valet av kakel och klinker kan också påverka funktion och utförande, så ta hjälp av en fackman för råd och konsultation.

Vi erbjuder plattsättning av kakel på väggar och klinker på golv. J Tysk AB har certifiering från byggkeramikrådet och arbetar med produkter från kända leverantörer.

J Tysk AB samarbetar med Kakelspecialisten vilket innebär extra smidiga och effektiva leveranser av kakel och klinker.

Ofta är målning och tapetsering det sista som görs i renoveringsarbetet. Det kräver ingen speciell certifiering. Dock är det viktigt att tänka på att ett bra slutresultat ligger alltid i grundarbetet. Det kan vara värt att anlita någon som verkligen kan spackla en riktig jämn yta, passa tapetvåderna och måla enligt hur ljuset faller i rummet.

J Tysk AB har lång erfarenhet inom måleri och tapetsering och våra målare är fackmannamässigt utbildade, även inom våtrum, och arbetar med produkter som är typgodkända.