Lägenhet

Du som bor i lägenheten berörs av stambytet under byggperioden och i synnerhet när vi utför byggnationer i ditt kök och/eller badrum.

I samband med arbetet kommer befintliga väggar och golv i badrum och eventuellt kakel i kök att tas bort och ersättas med nytt. I badrum byter vi ut el och i vissa fall finns det också möjlighet till att beställa andra arbeten i anslutning till stambytet.

Det finns en arbetsledare och platsansvarig som representerar J Tysk AB som kan svara på frågor inför och under arbetets gång.

Vid stambytet byts samtliga ytskikt ut i badrum och ibland också kök. Vanligtvis har man som lägenhetsinnehavare här möjlighet att göra sina egna val gällande kakel, klinkers, väggfärg, armatur och liknande.

Tillvalslistan brukar vanligen vara uppdelad i ”standard” och tillval”, där standardprodukter avser de produkter som ingår i stambytet. Vill man istället välja andra produkter går det bra mot en extra kostnad.

Innan själva arbetet startar kommer arbetsledaren att ha möte med respektive lägenhetsinnehavare för att gå igenom tillval. En tillvalslista skapas som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Inredning kan också sparas och återmonteras om önskemål finns.

I vissa falla kan man även beställa till andra arbeten i samband med stambytet.

Vid ett stambyte kommer vi att börja med att täcka golv samt öppningar mot angränsande rum. Därefter stängs vattnet av och befintlig utrustning demonteras. I badrum tas kakel och klinker bort för att komma åt avlopp och ledningar. När rivningsmaterialet är utforslat rivs avlopps- och vattenstam ut. Uppbyggnaden börjar med resning av nya stammar och gjutning av genomföringar. Därefter återställs väggar och utrymmen vi påverkat. I badrum appliceras nytt tätskikt, ny golvbrunn och gjutning samt flytspackling av golv. Slutligen kompletteras ytskikt med inredning och de eventuella val som är gjorda.

En slutbesiktning genomförs när arbetena är klara. Har man ingen möjlighet att närvara skriver man en lista på eventuella brister som upptäckts så åtgärdas dessa.