Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen är vanligtvis beställare vid större stambyten och också den part som har kontakt med platsansvarig och arbetsledare från J Tysk AB vid ett stambyte.

Tillsammans med den konsultfirma som sköter upphandling planerar vi arbetet och fastställer tidsplan för stambyte, besiktning och hur vi arbetar.

I vissa fall handlas alla val som kan göras upp centralt av bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. I andra fall kan lägenhetsinnehavaren själv göra sina val i samband med renoveringen. J Tysk AB sköter då all kontakt med lägenhetsinnehavaren vilken också faktureras separat för sina val eller extrabeställningar.

Vi har kontakter med konsultfirmor som sköter upphandling. De gör allt man behöver som exempelvis inventerar, bygglov om det krävs, kontakt med kommunen, agerar part för styrelsen. J Tysk AB kan förmedla kontakt med en sådan konsultfirma om önskemål finns, i annat fall bistår vi så gott vi kan med vårt yrkeskunnande och vår erfarenhet inom stambyten.

J Tysk AB hjälper styrelsen genom att vara en bra byggare i form av kunnighet och erfarenhet. Vi ger råd i samverkan med den konsultfirma som sköter upphandling bygglov och liknande.

J Tysk AB har allriskförsäkring för entreprenadverksamhet genom Länsförsäkringar. Skulle olyckan mot förmodan vara framme är vi, våra medarbetare och arbetsplatsen försäkrad.